სერიული ანალიზი: 20 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 20 ₾

BL.6. CBC სისხლის საერთო ანალიზი SIEMENS-ის ფირმის სრული ავტომატური ანალიზატორი – Advia 2120    სისხლის საერთო ანალიზი (CBC/DIF) წარმოადგენს მნიშვნელოვან და ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ლაბორატორიულ კვლევას. სისხლის საერთო ანალიზი ასახავს სისხლწარმოქმნის მთელი სისტემის საერთო...

სერიული ანალიზი: 20 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 20 ₾

IM.10.1.1. სისხლის ჯგუფი   ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა განისაზღვროს სისხლის რომელ სპეციფიურ ჯგუფს მიეკუთვნებით. სისხლის ჯგუფობრიობა დამოკიდებულია სისხლის წითელი უჯრედების ზედაპირზე გარკვეული პროტეინების, ე.წ. ანტიგენების, არსებობაზე. სისხლის ტიპი მემკვიდრეობით გადმოდის მშობლისგან. ABO კლასიფ...

სერიული ანალიზი: 20 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 20 ₾

IM.10.1.2. Rho factor         Rhesus (Rh) typing is used to determine whether you have a specific protein called Rh factor on the outer layer of your red blood cells. If you do not have Rh factor in your blood, you are Rh negative. If you do have Rh factor in your blood, yo...

სერიული ანალიზი: 13 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 13 ₾

UR.7. შარდის საერთო ანალიზი SIEMENS - ის ავტომატური ანალიზატორი Clinitek Status       შარდის საერთო ანალიზი წარმოადგენს კლინიკურ პრაქტიკაში მნიშვნელოვან და ინფორმატიულ გამოკვლევას. შარდის გამოკვლევა ხორციელდება დიაგნოზტირების მიზნით და მკურნალობის ეფექტურობის შესაფასებლად; შა...

სერიული ანალიზი: 8 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 8 ₾

BL.1.1. ჰემოგლობინი

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

UR.2.2. Urine total protein   This test looks for a protein called albumin in your urine. The test is used to check for kidney damage or disease.   Albumin helps to keep the right amount of fluid moving through your body. Your kidneys filter toxins from your blood, but they all...

სერიული ანალიზი: 35 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 35 ₾

IM.10.3. კუმბსის რეაქცია (ანტისხეულები ადამიანის გლობულინის მიმართ)    კუმბსის რეაქცია – ეს არის სეროლოგიური რეაქცია, რომელიც დაფუძნებულია არასრული აუტო– და იზოანტისხეულებით ერითროციტების აგლუტინაციაზე ანტიგლობულინურ შრატში; გამოიყენება ტრანსფუზიოლოგიაში, სასამართლო მედიც...

სერიული ანალიზი: 20 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 20 ₾

სისხლის გაზები და ელექტროლიტები   სისხლის გაზები და ელექტროლიტები წარმოადგენს გამოკვლევათა ჯგუფს, რომლის დროსაც ისაზღვრება სისხლის pH და ჟანგბადისა (O2) და ნახშირორჟანგის(CO2)შემცველობა სისხლში, რათა შეფასდეს ფილტვების ფუნქცია და გამოვლინდეს მჟავა-ტუტოვანი ბალანსის დარღვევები, რაც შეიძლებ...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.2.5. რეტიკულოციტები პერიფერიულ სისხლში  SIEMENS-ის ფირმის ჰემატოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia 2120   რეტიკულოციტები არის მოუმწიფებელი ერითროციტები (სისხლის წითელი უჯრედები). როგორც წესი, რეტიკულოციტების რაოდენობის განსაზღვრა საჭირო ხდება ანემიისა და მისი მკურნალობი...

სერიული ანალიზი: 14 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 14 ₾

BL.7.1. საერთო ცილა სისხლში SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   საერთო ცილის კონცენტრაცია შრატში არსებითად დამოკიდებულია ორი ძირითადი ცილოვანი ფრაქციის – ალბუმინისა და გლობულინის – სინთეზსა და დაშლაზე. სისხლის პლაზმის ცილების სინთეზი ხო...

სერიული ანალიზი: 19 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 19 ₾

UR.3 Urine Microscopy

სერიული ანალიზი: 20 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 20 ₾

UR.5  ზიმნიცკის ტესტი Zimnicki Test  ზიმნიცკის წესით ანალიზისათვის შარდი გროვდება 24სთ-ის განმავლობაში, ყოველ 3 სთ-ში ცალკეულ ულუფებად;

სერიული ანალიზი: 10 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 10 ₾

კეტონური სხეულების განსაზღვრა სისხლში