სერიული ანალიზი: 63 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 63 ₾

MB.2. თავ-ზურგტვინის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით     

სერიული ანალიზი: 59 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 59 ₾

MB.2.1. ასციტური და პერიტონეალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა     

სერიული ანალიზი: 32 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 32 ₾

MB.4 ბრუცელოზი (სეროლოგიური რეაქცია)     

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

MB.4   სალმონელოზის სეროლოგიური კვლევა      

სერიული ანალიზი: 44 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 44 ₾

MB.2.1. დედის რძის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა      

სერიული ანალიზი: 29 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 29 ₾

MB.4   ვიდალის რეაქცია (სალმონელოზი)     

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

წყლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

MB.1. ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით     

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

MB.2   ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა დიფთერიაზე      

სერიული ანალიზი: 25 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 25 ₾

MB.1.  გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოსკოპია       

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

GF.6  გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით      

სერიული ანალიზი: 69 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 69 ₾

GF.6  გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა დიფტერიაზე სრული ავტომატური ანალიზატორით   

სერიული ანალიზი: 40 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 40 ₾

MB.2  გრამ-უარყოფითი და გრამ-დადებითი ბაქტერიების გამოკვლევა     

სერიული ანალიზი: 60 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 60 ₾

MB.1.2. თავ-ზურგტვინის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა  Slidex Meningite სისტემით       

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

MB.2 თვალის და კონიუქტივის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით    

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

MB.2. კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ბიოპტატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით     

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

MB.2 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით       ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა საჭიროა ბაქტერიული პათოგენის საიდენტიფიკაციოდ და ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობის დასადგენად. აღების წესი: სინჯი აღებული უნდა იყოს ანტიმიკრობ...

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

MB.2  პირის ღრუს ბაქტერიული გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით     

სერიული ანალიზი: 59 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 59 ₾

MB.2. პერიკარდიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით     

სერიული ანალიზი: 59 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 59 ₾

MB.2. პლევრალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით     

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

MB.1. რექტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით       

სერიული ანალიზი: 59 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 59 ₾

MB.2. სასახსრე და სინოვიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით       

სერიული ანალიზი: 59 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 59 ₾

MB.2 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სტერილობაზე სრული ავტომატური ანალიზატორით        

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

MB.2 ფეკალური მასის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით       

სერიული ანალიზი: 59 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 59 ₾

MB.2   ფილტვის ასპირატისა და ბიოპტატის ბაქტერიოლოგირი გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით     

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

MB.1  ყურის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით     

სერიული ანალიზი: 80 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 80 ₾

MB.2 შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით       

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

MB.1 ცხვირის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით     

სერიული ანალიზი: 59 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 59 ₾

MB.1  ჭრილობების, პუნქტატების, ექსუდატების, ასპირატებისა და ბიოპტატების გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით

სერიული ანალიზი: 21 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 21 ₾

EN.49  ბაქტერიოსკოპია - ტკიპა  

სერიული ანალიზი: 26 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 26 ₾

EN.50  ბაქტერიოსკოპია - სოკო    

სერიული ანალიზი: 40 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 40 ₾

შარდის ბაქტერიული გამოკვლევა (რუტინული)