სერიული ანალიზი: 36 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 36 ₾

HR.5.7 კორტიზოლი შარდში SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP

სერიული ანალიზი: 31 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 37 ₾

HR.5.5. კორტიზოლი სისხლში SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP    კორტიზოლი სტეროიდული ჰორმონია, რომელიც თირკმელზედა ჯირკვლის მილაკოვან შრეში გამომუშავდება. მისი სეკრეცია აკტჰ-ს მიერ რეგულირდება. სისხლში შეკავშირებულია ტრანსკორტინთან&n...

სერიული ანალიზი: 39 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 47 ₾

HR.5.6. ალდოსტერონი SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000   ალდოსტერონი - სტეროიდული ბუნების ჰორმონია, ის თირკმელზედა ჯირკვლის გორგლოვან შრეში ქოლესტერინისაგან სინთეზირდება (მინერალოკორტიკოიდი). ალდოსტერონის  მოქმედება გამოიხატება ფერმენტ&...

სერიული ანალიზი: 91 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 103 ₾

HR.5.12. რენინის პირდაპირი კონცენტრაცია SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000    რენინი წარმოადგენს პროტეოლიზურ ფერმენტს, რომელიც რენინ–ანგიოტენზინური სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტია. რენინის მოქმედების ქვეშ ანგიოტენზინოგენი  გარდ...

სერიული ანალიზი: 66 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 66 ₾

თავისუფალი მეტანეფრინები სისხლში   მეტანეფრინები – მეტანეფრინი და ნორმეტანეფრინი – წარმოადგენს ეპინეფრინისა (ადრენალინი) და ნორეპინეფრინის (ნორადრენალინი) საბოლოო დაშლის პროდუქტებს. თავის მხრივ, ეპინეფრინი და ნორეპინეფრინი მიეკუთვნება კატექოლამინების ჯგუფის ჰორმონებს, რომ...

სერიული ანალიზი: 44 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 44 ₾

კორტიზოლი ნერწყვში   სისხლში კორტიზოლის კონცენტრაცია რეგულირდება ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონით (აკტჰ), რომელიც გამომუშავდება ჰიპოფიზში კორტიკოლიბერინის პასუხად. კუშინგის სინდრომი წარმოადგენს კორტიზოლის ჭარბი რაოდენობით გამომუშავების შედეგს, რომელიც შეიძლება განვითარდეს როგორც თირკმელზედა...

სერიული ანალიზი: 66 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 66 ₾

მეტანეფრინის განსაზღვრა  სისხლში Metanephrine 

სერიული ანალიზი: 66 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 66 ₾

EN 29   მეტანეფრინის განსაზღვრა  შარდში Metanephrine