მიმდინარე სიახლეები

ოფთალმოლოგიური აქცია

იმკურნალე ჭარბთმიანობა

 უფასო სკრინინგს ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოვლენისთვის

ყველა სიახლე