სერიული ანალიზი: 2064 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 2064 ₾

GE.2 მყიფე X (მარტინ–ბელის სინდრომი)     

სერიული ანალიზი: 1318 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1318 ₾

GE.2 პრადერ-ვილის სინდრომი     

სერიული ანალიზი: 2064 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 2064 ₾

GE.2 მიოტონური დისტროფია      

სერიული ანალიზი: 1099 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1099 ₾

GE.2 ჰანტინგტონის დაავადება        

სერიული ანალიზი: 1846 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1846 ₾

GE.2 დნმ–ის ანალიზი ნათესაობის დასადგენად / ზიგოტურობის ანალიზი / იდენტურობის ანალიზი (პიროვნების დადგენის ტესტი)     

სერიული ანალიზი: 1099 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1099 ₾

GE.2.1 პიგმენტის შეუკავებლობა      

სერიული ანალიზი: 703 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 703 ₾

GE.2 ერთი გენოტიპის ანალიზი     

სერიული ანალიზი: 1318 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1318 ₾

GE.2 Y ქრომოსომის მიკროდელეციის სკრინინგი      

სერიული ანალიზი: 1318 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1318 ₾

GE.2 უნიპარენტერალური დისომია 14        

სერიული ანალიზი: 2372 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 2372 ₾

GE.2 გლიომის მოლეკულური დიაგნოსტიკა - ქრომოსომების 1p და 19q მხრების დაზიანების ან ამოვარდნის დადგენა      

სერიული ანალიზი: 1582 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1582 ₾

GE.2 ოჯახური მუტაციების მემკვიდრეობითობის დადგენა/წინასწარ განსაზღვრა (პროგნოზი)     

სერიული ანალიზი: 1318 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1318 ₾

GE.2.1 ძუძუსა და საკვერცხის კიბოს სკრინინგი აშკენაზებში       

სერიული ანალიზი: 1582 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1582 ₾

GE.2.1 ძუძუს და საკვერცხის კიბოს ანალიზი MLPA მეთოდით, მხოლოდ 2     

სერიული ანალიზი: 7613 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 7613 ₾

GE.2.1 BRCA 1/2-ის 100%-იანი სკრინინგი MLPA მეთოდით, x 2      

სერიული ანალიზი: 7613 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 7613 ₾

GE.2.1 BRCA 1/2-ის სწრაფი 2 კვირიანი MLPA (მულტიპლექსური PCR მეთოდი) სკრინინგი     

სერიული ანალიზი: 5710 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 5710 ₾

GE.2.1 ლი–ფრაუმენის სრული სკრინინგი MLPA მეთოდის ჩათვლით       

სერიული ანალიზი: 1582 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1582 ₾

GE.2 ლი–ფრაუმენის სრული ანალიზი მხოლოდ MLPA–ის გამოყენებით      

სერიული ანალიზი: 3513 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 3513 ₾

GE.2 ცერებრალური აუტოსომურ-დომინანტური არტერიოპათიის, სუბკორტიკალური ინფარქტებისა და ლეიკოენცეფალოპათიის სკრინინგი NOTCH3 გენური ანალიზი 3    

სერიული ანალიზი: 7833 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 7833 ₾

GE.2 ნუნანის სპექტრის ანალიზები 12 გენზე (ნუნანის სინდრომი)    

სერიული ანალიზი: 1464 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1464 ₾

GE.2 ნუნანის PTPN11 გენის ექსონის მე-3 და მე-8 თანმიმდევრობების სკრინინგი     

სერიული ანალიზი: 2372 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 2372 ₾

GE.2 კოსტელოს სინდრომის სრული სკრინინგი HRAS გენის ანალიზით (დიაგნოზის დამადასტურებელი ერთადერთი გენის მუტაცია)    

სერიული ანალიზი: 4392 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 4392 ₾

GE.2 თანდაყოლილი ლიმფედემის გენური ანალიზი    

სერიული ანალიზი: 2197 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 2197 ₾

GE.2 ლიმფედემა დისტიქიაზისის გენეტიკური ანალიზი     

სერიული ანალიზი: 4392 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 4392 ₾

GE.2 გენერალიზებული ლიმფური დისპლაზიის გენური ანალიზი (ჰენეკამის სინდრომი)       

სერიული ანალიზი: 8346 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 8346 ₾

GE.2 სოტოსის სინდრომის (ცერებრალური გიგანტიზმი) სრული სკრინინგი MLPA მეთოდის ჩათვლით  

სერიული ანალიზი: 1582 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1582 ₾

GE.2 სოტოსის MLPA ანალიზი     

სერიული ანალიზი: 5271 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 5271 ₾

GE.2 ვივერის სინდრომის (თანდაყოლილი ანომალია) სრული სკრინინგი      

სერიული ანალიზი: 7906 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 7906 ₾

GE. 2 მარფანის სინდრომის სრული სკრინინგი MLPA–ს ჩათვლით      

სერიული ანალიზი: 6149 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 6149 ₾

GE.2 მარფანის სკრინინგი TAAD TGFBR1/2 გენებზე (იმ შემთხვევაში როდესაც FBN1 უარყოფითია)       

სერიული ანალიზი: 3953 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 3953 ₾

GE.2 აორტის ანევრიზმის ან განშრევების გენური იდენტიფიკაცია სინდრომული დარღვევების არარსებობის შემთხვევაში     

სერიული ანალიზი: 1582 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 1582 ₾

GE. 2 მარფანის სინდრომის (ობობას თითების სინდრომი) სრული სკრინინგი 2xMLPA მეთოდით      

სერიული ანალიზი: 2197 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 2197 ₾

GE.2 ბეკვით–ვიდემანის სინდრომი, სილვერ რასელის სინდრომი, უილმსის სიმსივნე, ჰემიჰიპერტროფია ანალიზი 11p15 ქრომოსომაზე      

სერიული ანალიზი: 2197 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 2197 ₾

GE.2 ვიდემანის სინდრომის და სპორადული კიბოს შემთხვევების სკრინინგი

სერიული ანალიზი: 2197 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 2197 ₾

GE.2 მიკროსატელიტური ანალიზი სრული უნიპარენტალური დისომია 7 და სილვერ რასელის სინდრომის გამოსარიცხად