სერიული ანალიზი: 600 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ₾

კვებითი ანტიგენების მიმართ IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში 221 კვებითი პროდუქტის მიმართ Food intol. test-221 

სერიული ანალიზი: 360 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ₾

კვებითი ანტიგენების მიმართ IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში 46 კვებითი პროდუქტის მიმართ Food intol.test-46