სერიული ანალიზი: 39 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ₾

Complete Coagulogram (PT,PTi,INR, FIB,TT,APTT)

სერიული ანალიზი: 9 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ₾

 PTT

სერიული ანალიზი: 9 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ₾

TT   Trombin time

სერიული ანალიზი: 9 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ₾

Fibrinogen  

სერიული ანალიზი: 88 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ₾

Plasmin Inhibitor 

სერიული ანალიზი: 42 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ₾

D Dimer     

სერიული ანალიზი: 106 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ₾

ადჰეზია-აგრეგაცია

სერიული ანალიზი: 36 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ₾

  Anti-Cardiolipin IgG