სერიული ანალიზი: 150 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 150 ₾

HR.3.1. ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი (ACTH) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000    ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი გამომუშავდება ჰიპოფიზის წინა წილში ჰიპოთალამური ტროპული ჰორმონების გავლენით. წარმოადგენს პეპტიდს რომელიც შედგება 39 ამინომჟავური ნაშ...

სერიული ანალიზი: 413 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 413 ₾

არგინინით სტიმულაციის ტესტი

სერიული ანალიზი: 97 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 97 ₾

HR.3.2. ზრდის ჰორმონი (სომატოტროპინი; GH) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP   სომატოტროპული ჰორმონი პროდუცირდება ჰიპოფიზის წინა წილის მიერ სომატოლიბერინისა და სომატოსტატინის გავლენით. უზრუნველყოფს სიმაღლეში ზრდას, გლუკოზის დონის სტაბილურობას თ...

სერიული ანალიზი: 133 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 145 ₾

ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორი -1 (IGF-1; სომატომედინი C)       

სერიული ანალიზი: 31 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 31 ₾

HR.3.7. პროლაქტინი (Prolactin) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP    პროლაქტინი პეპტიდური ჰორმონია, სეკრეტირდება ჰიპოფიზის წინა წილის ლაქტოტროპული  უჯრედების მიერ, ასევე, გამომუშავდება დეციდუალურ გარსსა და ენდომეტრიუმში. მისი ძირითადი...

სერიული ანალიზი: 28 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 28 ₾

HR.3.4. ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონი (FSH) SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP    ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონი (FSH) პეპტიდური შენების ჰორმონია, რომელიც გამომუშავდება ჰიპოფიზის წინა წილის მიერ. ქალებში ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰო...

სერიული ანალიზი: 35 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 35 ₾

HR.3.8. მალუთეინიზირებელი ჰორმონი (LH) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP   ლუთეოტროპინი - ჰიპოფიზის წინა წილის პეპტიდური ბუნების ჰორმონია. ქალებში მალუთეინიზირებელი ჰორმონის სამიზნე არის საკვერცხის გარსის უჯრედები, ინტერსტიციული ქსოვილი და ყვი...

სერიული ანალიზი: 150 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 150 ₾

ზრდის ჰორმონის მასტიმულირებელი სინჯი growing hormonse stimulation test