სერიული ანალიზი: 30 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 30 ₾

HR.1.3. თავისუფალი თიროქსინი SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP   ფარისებრი ჯირკვლის აქტივაციის დონე კორელაციაშია თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციასთან. საერთო T4-ის დაახლოებით 0,03-0,05% წარმოდგენილია თავისუფალი თიროქსინით. ის ფაქტი რომ...

სერიული ანალიზი: 100 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 100 ₾

IM.9.3.2 ანტისხეულები თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორის მიმართ SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP    აღნიშნული ანტისხეულები, უკავშირდება რა თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორებს, ასტიმულირებს ფარისებრ ჯირკვალს. შედეგად იზრდება T3-ის დ...

სერიული ანალიზი: 100 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 100 ₾

HR.1.5. კალციტონინი SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი IMMULITE 2000XPi   კალციტონინი, იგივე თირეოკალციტონინი, გამომუშავდება ფარისებრი ჯირკვლის პარაფოლიკულური C უჯრედების მიერ. იგი, როგორც პარათჰორმონის ანტაგონისტი, აბლოკირებს ოსტეოკლასტების აქტივობას...

სერიული ანალიზი: 35 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 35 ₾

ნეონატალური თირეოტროპული ჰორმონი  - Neonatal TSH SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP   თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში გამოიყენება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის შესწავლის მიზნით. უშუალო თირეოტროპული ჰორმონი გ...

სერიული ანალიზი: 28 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 28 ₾

HR.3.6 თირეოტროპული ჰორმონი (TSH) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP   თირეოტროპული ჰორმონი გამომუშავდება ჰიპოფიზის წინა წილის მიერ და ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის ძირითად რეგულატორს წარმოადგენს, თავის მხრივ მისი გამოყოფა რეგულირდება თირეოტ...

სერიული ანალიზი: 30 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 30 ₾

HR.1.1  საერთო ტრიიოდთირონინი SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP    ტრიიოდთირონინის (T3) კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში ტარდება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის შეფასების მიზნით. სისხლში ცირკულირებადი ტრიიოდთირონინის ნაწილი წარ...

სერიული ანალიზი: 25 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 25 ₾

HR.1.6  თავისუფალი ტრიიოდთირონინი SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP   თავისუფალი ტრიიოდთირონინი უზრუნველყოფს მეტაბოლური აქტივობის მთელ სპექტრს. იგი წარმოადგენს ფარისებრი ჯირკვლის გარეთ T4-ის მეტაბოლური გარდაქმნის პროდუქტს. T4-ის...

სერიული ანალიზი: 30 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 30 ₾

HR.1.2   საერთო თიროქსინი (T4) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP   თიროქრინის (T4) კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში ტარდება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის შეფასების მიზნით. სისხლში ცირკულირებადი თიროქსინი წარმოიქმნება და გამოთ...

სერიული ანალიზი: 35 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 35 ₾

IM.4.1.2  ანტისხეულები თირეოპეროქსიდაზის მიმართ (Anti-TPO ab) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP    თირეოპეროქსიდაზა არის ფერმენტი, რომელიც ფარისებრი ჯირკვლის უჯრედებში მონაწილეობს თირეოიდული ჰორმონების სინთეზში. Anti TPO-ს...

სერიული ანალიზი: 55 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 55 ₾

HR.1.4. თირეოგლობულინი   ( Tg ) SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP    თირეოგლობულინი წარმოადგენს ცილოვან მატრიცას, რომელზეც სინთეზირდება თირეოიდული ჰორმონები. ნორმაში ფარისებრი ჯირკვალი თირეოგლობულინის მხოლოდ მცირე რაოდენობ...