სერიული ანალიზი: 20 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 20 ₾

IM.16.5  სპეციფიური ლეიკოციტოლიზის რეაქცია   

სერიული ანალიზი: 34 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 34 ₾

IM.1.5 საერთო იმუნოგლობულინი E (IgE) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP