სერიული ანალიზი: 40 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 40 ₾

HR.7.3. საერთო ტესტოსტერონი SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP

სერიული ანალიზი: 35 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 35 ₾

დეჰიდროეპიანდროსტერონი (DHEA) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000 

სერიული ანალიზი: 36 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 36 ₾

HR.7.6. ანდროსტენდიონი SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000   ანდროსტენდიონი წარმოადგენს ანდროგენებისა და ესტროგენების წინამორბედს. გამომუშვადება თირკმელზედა ჯირკვალსა და სასქესო ჯირკვლებში. არის ტესტოსტერონისა და ესტრონის პროჰორმონი; ქალებში პ...

სერიული ანალიზი: 45 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 45 ₾

ქორიონული გონადოტროპინი (hCG)

სერიული ანალიზი: 37 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 37 ₾

HR.7.2. ესტრადიოლი SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP   ესტრადიოლი არის სტეროიდული ჰორმონი, რომელიც სინთეზირდება ფოლიკულების უჯრედებში, ყვითელ სხეულსა და პლაცენტაში. ესტრადიოლი არის ყველაზე აქტიური ბუნებრივი ესტროგენი. კაცებში  აღნი...

სერიული ანალიზი: 40 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 40 ₾

HR.7.4. თავისუფალი ტესტოსტერონი SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP   თავისუფალი ტესტოსტერონი არის მამაკაცებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰორმონი, რომელიც განსაზღვრას მამაკაცური ნიშნების განვითარებას და მათ სწორად ჩამოყალიბებას; თუმცაღ...

სერიული ანალიზი: 47 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 47 ₾

HR.7.1. პროგესტერონი SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP    სტეროიდული ჰორმონია, გამომუშავდება ყვითელი სხეულის, პლაცენტისა და, შედარებით მცირე რაოდენობით, თირკმელზედა ჯირკვალის მიერ. სინთეზირდება მალუთეინიზირებელი ჰორმონის გავლენით, ხ...

სერიული ანალიზი: 45 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 45 ₾

HR.7.10. 17-OH პროგესტერონი (17-ოქსიპროგესტერონი; 17α-პროგესტერონი) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000    17-ჰიდროქსიპროგესტერონი - სტეროიდული ჰორმონია, წარმოიქმნება თირკმელზედა ჯირკვლებში, სასქესო ჯირკვლებსა და პლაცენტაში. პროგესტერონის...

სერიული ანალიზი: 40 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 40 ₾

HR.7.7.დეჰიდროეპიანდროსტერონ სულფატი (DHEAS) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000    დიჰიდროეპიანდროსტერონ სულფატი რაოდენობრივი მნიშვნელობით თირკმელზედა ჯირკვლის მიერ წარმოებული მთავარი ანდროგენია. მისი ანდროგენული აქტივობა განისაზღვრება პერიფერ...

სერიული ანალიზი: 34 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 34 ₾

HR.7      ესტრიოლის განსაზღვრა სისხლში  Estriol

სერიული ანალიზი: 180 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 180 ₾

IM.9  ანტი მიულერი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში Anti Mullerian Hormone