სერიული ანალიზი: 13 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 13 ₾

BL.11.2.5 კრეატინკინაზა (CK) MB იზოენზიმი SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   კრეატინკინაზა MB-ფრაქცია არის მიოკარდიუმის ინფარქტის ადრეული მარკერი. მიოკარდიუმის ინფარქტისას დაზიანებული მიოციტებიდან კრეატინკინაზა MB-ფრაქციის მოხვედრა შრატში წინ უსწრებს სხ...

სერიული ანალიზი: 24 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 24 ₾

BL.17. ანტისტრეპტოლიზინი SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   ანტისტრეპტოლიზინი არის A ჯგუფის ბეტა-ჰემოლიზური სტრეპტოკოკის სტრეპტოლიზინის მიმართ გამომუშავებული ანტისხეული. წარმოადგენს მწვავე სტრეპტოკოკული ინფექციის მარკერს. ანგინის შემდგომ, ანტისტრეპ...

სერიული ანალიზი: 24 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 24 ₾

ML.7.9.1. C-რეაქტიული ცილა (რაოდენობრივი ანალიზი) SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   C-რეაქტიული ცილა განეკუთვნება ანთების მწვავე ფაზის ცილებს.  "C-რეაქტიული" ეწოდა მისი უნარის წყალობით კალციუმის იონების არსებობისას შეიკავშიროს პნევმოკოკი...

სერიული ანალიზი: 24 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 24 ₾

IM.8.3.1. რევმატოიდული ფაქტორი (RF) SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   რევმატოიდული ფაქტორი A, G, M კლასის ანტისხეულებია, სინთეზირდება სინოვიალურ გარსში პლაზმური უჯრედების მიერ. გამოთავისუფლებული რევმატოიდული ფაქტორი ხვდება სისტემურ სისხლის მიმოქცევაში...

სერიული ანალიზი: 13 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 13 ₾

კრეატინკინაზის განსაზღვრა სისხლში  CK-NAC  BL.11.2.4  

სერიული ანალიზი: 13 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 13 ₾

BL.11.2.4 კრეატინკინაზას განსაზღვრა სისხლში (CK-NAC) SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი  DIMENSION RXL MAX     განსაზღვრის მეთოდი: იმუნოქემილუმინესცენტური. ანალიზი სრულდება: DIMENSION RXL MAX- ის ანალიზატორზე. რეფერენსული საზღვრე...