სერიული ანალიზი: 45 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 45 ₾

EN64     ქლამიდია IgM (მწვავე ფორმა)

სერიული ანალიზი: 45 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 45 ₾

EN65   ქლამიდია IgA (მწვავე ფორმა) 

სერიული ანალიზი: 45 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 45 ₾

EN66  ქლამიდია IgG (ქრონიკული ფორმა)

სერიული ანალიზი: 50 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 50 ₾

MB.2 მიკოპლაზმა ჰომინის IgG 

სერიული ანალიზი: 26 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 26 ₾

MB.2   ურეაპლაზმა ურეალიტიკუმ       

სერიული ანალიზი: 25 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 25 ₾

MB.4  გარდნერელა ვაგინალის             

სერიული ანალიზი: 107 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 107 ₾

MB.9  პაპილომავირუსი (ანტიგენის გამოვლენა) 

სერიული ანალიზი: 141 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 141 ₾

PM.1. პაპილომა ვირუსი (ანტიგენი–იმუნოჰისტოქიმია)