სერიული ანალიზი: ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ₾

კლინიკაში არსებული ანესთეზია რეანიმაციის განყოფილება დაკომპლექტებულია პროფესიონალი ექიმების და ექთნების ჯგუფით, რომლებსაც გავლილი აქვთ გადამზადება მსოფლიოს წამყვან კლინიკებში. ანესთეზიოლოგიური მომსახურება ხდება უახლესი თაობის მაღალტექნოლოგიური აპარატურით აღჭურვილ საოპერაციო ბლოკებში, რაც თავისთავ...

სერიული ანალიზი: 165 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 165 ₾

ინტრაოპერაციული სასწრაფო (ექსპრეს) მორფოლოგიური კვლევა

სერიული ანალიზი: 836 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 836 ₾

PM.4.4. ფლუორესცენტული უჯრედშიდა (ინ-სიტუ) ჰიბრიდიზაცია FISH 

სერიული ანალიზი: 650 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 650 ₾

PM.4 ქრომოგენური უჯრედშიდა (ინ-სიტუ) ჰიბრიდიზაცია CISH    

სერიული ანალიზი: 88 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 88 ₾

PM.4.4. ლიმფური კვანძის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა     

სერიული ანალიზი: 466 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 466 ₾

PM.4. ლიმფური კვანძის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა    

სერიული ანალიზი: 88 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 88 ₾

PM.1. რბილი ქსოვილის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა     

სერიული ანალიზი: 465 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 465 ₾

PM.3. რბილი ქსოვილის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა     

სერიული ანალიზი: 88 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 88 ₾

PM.1. ფარისებრი ჯირკვლის ქსოვილის ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა     

სერიული ანალიზი: 465 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 465 ₾

PM.3. ფარისებრი ჯირკვლის ქსოვილის ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა     

სერიული ანალიზი: 88 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 88 ₾

PM.1. სარძევე ჯირკვლის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა      

სერიული ანალიზი: 182 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 182 ₾

PM.3. სარძევე ჯირკვლის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმია - რეცეპტორული სტატუსი     

სერიული ანალიზი: 220 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 220 ₾

PM.3. სარძევე ჯირკვლის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმია - რეცეპტორული სტატუსი, ჰერცეპტტესტი, Her-2, Ki-67        

სერიული ანალიზი: 145 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 145 ₾

PM.1. ძვლის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა     

სერიული ანალიზი: 465 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 465 ₾

PM.3. ძვალში მეტასტაზური დაზიანების ჰისტოგენეზის კვლევა იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდით

სერიული ანალიზი: 88 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 88 ₾

PM.1. კანის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა     

სერიული ანალიზი: 465 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 465 ₾

PM.3. კანის იმუნოჰისტოქიმიური გამოკვლევა     

სერიული ანალიზი: 88 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 88 ₾

PM.1. გინეკოლოგიური მასალის მორფოლოგიური კვლევა - გამონაფხეკი  

სერიული ანალიზი: 145 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 145 ₾

PM.1. გინეკოლოგიური მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა - საშვილოსნოს დანამატებით       

სერიული ანალიზი: 88 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 88 ₾

PM.1. გინეკოლოგიური მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა - საშვილოსნოს დანამატების გარეშე   

სერიული ანალიზი: 88 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 88 ₾

PM.1. კუჭ–ნაწლავის ტრაქტის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა  

სერიული ანალიზი: 465 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 465 ₾

PM.3. კუჭ–ნაწლავის ტრაქტის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა    

სერიული ანალიზი: 88 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 88 ₾

PM.1. ელენთის ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა     

სერიული ანალიზი: 465 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 465 ₾

PM.3. ელენთის ოპერაციული მასალის ინუმოჰისტოქიმიური კვლევა  

სერიული ანალიზი: 465 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 465 ₾

PM.3. პროსტატის ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა    

სერიული ანალიზი: 133 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 133 ₾

PM.1. პროსტატის ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა 

სერიული ანალიზი: 88 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 88 ₾

PM.1. თვალის ოპერაციული მასალის მორფოლოგიური კვლევა      

სერიული ანალიზი: 465 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 465 ₾

PM.3. თვალის ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა  

სერიული ანალიზი: 182 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 182 ₾

სარძევე ჯირკვლის სადიაგნოსტიკო პანელი

სერიული ანალიზი: 40 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 40 ₾

PM.1. სპერმის მორფოლოგია      

სერიული ანალიზი: 700 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 700 ₾

PM.3. თირკმლის ბიოფსიური მასალის მორფოლოგიური და იმუნოფლუროსცენტული კვლევა   

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

    PM.3 იმუნოჰისტოქიმიური ანტისხეული  Imunochemistry antib.

სერიული ანალიზი: 165 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 165 ₾

    IM.18.1.6a  სასწრაფო მორფოლოგია -გამყინავზე-Morfology Express Cryostat

სერიული ანალიზი: 290 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 290 ₾

კანის ბიოფსია რუტინული მორფოლოგიური კვლევით

სერიული ანალიზი: 550 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 550 ₾

კანის ბიოფსია იმუნოჰისტოქიმიური კვლევით