სერიული ანალიზი: 385 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 385 ₾

PM.3. ფარისბერი ჯირკვლის კვანძის ასპირაციული მასალის იმუნოციტოქიმიური კვლევა   

სერიული ანალიზი: 465 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 465 ₾

MA.1./IM.13./IM.14. ძვლის ტვინის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსიის ან პერიფერიული სისხლის უჯრედების იმუნოფენოტიპირება 

სერიული ანალიზი: 77 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 77 ₾

CT.1./CT.2./CT.3. რბილი ქსოვილის ბიოფსიის, პლევრისა და ამონახველის ციტოლოგიური კვლევა        

სერიული ანალიზი: 100 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 100 ₾

BASA20 ფარისებრი ჯირკვლის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის - 1 კვანძი

სერიული ანალიზი: 120 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 120 ₾

BASA20 ფარისებრი ჯირკვლის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის - 2 კვანძი

სერიული ანალიზი: 150 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 150 ₾

BASA20 ფარისებრი ჯირკვლის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის - 3 კვანძი

სერიული ანალიზი: 85 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 85 ₾

HAX004 სარძევე ჯირკვლის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის - 1 კვანძი 

სერიული ანალიზი: 120 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 120 ₾

HAX004 სარძევე ჯირკვლის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის - 2 კვანძი

სერიული ანალიზი: 85 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 85 ₾

NXX00 რბილი ქსოვილის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია, დაუზუსტებელი უბანი - 1 უბანი

სერიული ანალიზი: 120 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 120 ₾

NXX00 რბილი ქსოვილის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია, დაუზუსტებელი უბანი - 2 უბანი

სერიული ანალიზი: 133 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 133 ₾

Citospin-ის მეთოდით და cytorichi–ის გამოყენებით შარდის ციტოლოგიური გამოკვლევა შარდის ბუშტის სიმსივნის დიაგნოსტირებისთვის     

სერიული ანალიზი: 38 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 38 ₾

CT.2.2. პაპ–ნაცხი – ციტოლოგიური გამოკვლევა პაპანიკოლაუს მეთოდით    

სერიული ანალიზი: 150 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 150 ₾

PJXX06 ლიმფური კვანძის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის - 2 კვანძი

სერიული ანალიზი: 100 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 100 ₾

PJXX06 ლიმფური კვანძის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის - 1 კვანძი