სერიული ანალიზი: 31 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 31 ₾

EN53   შეღებვა მუკოპოლისაქარიდების მოსანიშნად     

სერიული ანალიზი: 80 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 80 ₾

EN54  ტრიქრომის შეღებვა     

სერიული ანალიზი: 36 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 36 ₾

კონგო წითელი      

სერიული ანალიზი: 29 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 29 ₾

ელასტიური ბოჭკოების შეღებვა     

სერიული ანალიზი: 61 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 61 ₾

EN56   ალციანის ლურჯი (pH=2.5, pH=0.4)