სერიული ანალიზი: 61 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 61 ₾

EN22 ჰომეოსტატიკური დამხმარე მოდელი (HOMA index)   SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.12.1. გლუკოზა (სისხლში) SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    გლუკოზა არის მონოსაქარიდი, რომელიც ორგანიზმის ძირითად ენერგეტიკულ სუბსტრატს წარმოადგენს. გლუკოზის ოდენობა სისხლში დამოკიდებულია გლიკოგენეზის, გლიკოგენოლიზის, გლუკონეოგენეზისა და გლიკოლი...

სერიული ანალიზი: 14 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 14 ₾

BL.12.1. გლუკოზა 75გ გლუკოზით დატვირთვის შემდეგ SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX

სერიული ანალიზი: 30 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 30 ₾

UR.2.13.1.  მიკროალბუმინი (24 სთ შარდში / დილის შარდში)  SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი CLINITEK Status +

სერიული ანალიზი: 5 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 5 ₾

UR.2.5. კეტონურია        

სერიული ანალიზი: 79 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 79 ₾

ანტისხეულები გლუტამატდეკარბოქსილაზას მიმართ (Anti-GAD ab)

სერიული ანალიზი: 97 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 97 ₾

ანტისხეულები თუთიის ტრანსპორტაზა 8-ის მიმართ (Anti ZnT8 ab)

სერიული ანალიზი: 50 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 50 ₾

HR.6.2 C-პეპტიდი SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი IMMULITE 2000 XPi   C-პეპტიდი მიიღება პროინსულინის ინსულინად და C-პეპტიდად გახლეჩვის შედეგად. პროინსულინიდან წარმოქმნილი ინსულინისა და C-პეპტიდის დონე თანაბარია, ამასთანეს უკანასკნელი ბიოლოგიურად არააქტიუ...

სერიული ანალიზი: 50 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 50 ₾

HR.6.1 ინსულინი SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP    ინსულინი არის  კუჭქვეშა ჯირკვლის (პანკრეასის) ბეტა უჯრედების მიერ გამომუშავებული ჰორმონი, რომელიც ორგანიზმში არეგულირებს ნახშირწყლების, ცილებისა და ცხიმების ცვლას. მისი სეკრე...

სერიული ანალიზი: 47 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 47 ₾

BL.1.8. გლიკირებული ჰემოგლობინი SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი DCA 2000+    გლიკირებული (გლიკოზირებული) ჰემოგლობინი – HbA1c – ყალიბდება ჰემოგლობინის მოლეკულასთან გლუკოზის მიერთების შედეგად (გლიკოზირების პროცესი). ჰემოგლობინის გლიკოზილირ...

სერიული ანალიზი: 50 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 50 ₾

EN25   ინსულინოთერაპია Insulinotherapy