სერიული ანალიზი: 36 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 36 ₾

საერთო იმუნოგლობულინი A (total Ig A)

სერიული ანალიზი: 36 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 36 ₾

საერთო იმუნოგლობულინი M (total Ig M)

სერიული ანალიზი: 36 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 36 ₾

საერთო იმუნოგლობულინი G (total Ig G)

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3 ძუძუს კიბოს ანტიგენი BRCA-1      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.21 CD1a (Caster Diferentiation)     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3 CD2      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.1 CD3     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.2 CD4     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.9 CD5     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3 CD7     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.3 CD8      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.10. CD10    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CD11b    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CD13     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CD14    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.13. CD15    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CD19     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.4. CD20  

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CD22   

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.11. CD23     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CD24      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.5. CD30      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.15. CD31     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CD33       

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.16. CD34      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CD41      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.6. CD43     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CD246ALK protein    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CDw75, Bcell, LN-1      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.27. CK7 (Cytokeratin)       

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CK AE1/AE3      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CK 34βE12       

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.29 CK MNF 116     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CK 19      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.26 CK 5/6       

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.31 კარცინოემბრიონული ანტიგენი (CEA)         

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CATHEPSIN D     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CALCITONIN     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.39. CERbB-2 Onkoprotein     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.36. CHROMOGRANIN A     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. COLLAGEN IV      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CYCLIN D    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.17. BCL 2 Onkoprotein     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.44. DESMIN     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.30 EMA    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3 Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)        

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. EPSTEIN-BARR     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.37 Estrogen receptor     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3 E-CADHERIN     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3 FASCIN      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CAN 42 Follicular dendritic cell     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.48 Gliar fibrillary acid protein (GFAP)      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3 CLYCOPHORIN A      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3 HBME-I     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

IM.11.2.1 HLA_DR α       

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. DBA-44 HEARY CELL LEUKEMIA     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. IGM      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. IGA

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.40. KI-67 (clone MIB-I)     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. KAPPA LIGHT CHAINS     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

BI.7.2.4b LAMBDA LIGHT CHAINS     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.45. MGMT Methylguanine-DNA-Methyltransferase    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.7.4. MELANOSOME (HMB-45)  

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

BI.5.1. MYELOPEROXIDASE    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. NEUROBLASTOMA    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. NEUROFILAMENT PROTEIN     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.2.10. / PM.3.34. ნეიროსპეციფიური ენოლაზა NSE     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. nm23PROTEIN     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. PML protein    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. PAPILOMAVIRUS (HPV) (KIH8)     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.42. P-53 protein (mutant)     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. P-52      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.38. Progesteron Receptor (clone PgR636)       

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.22. S-100     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.25. SMA (smooth muscle actin)    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. SMMHC (smooth muscle myosin heavy chain)    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.35. SYNAPTOPHYZIN     

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.50. TDT      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. TTF-I (thyroid peroxidase factor)    

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. THYROID PEROXIDASE      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. TOPOISOMERASE II α      

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.46. THYROGLOBBULIN       

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3.24. VIMENTIN       

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. CD99          

სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾

PM.3. LYSOZYME     

სერიული ანალიზი: 100 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 100 ₾

ციკლოსპორინის კონცენტრაცია სისხლში

სერიული ანალიზი: 40 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 40 ₾

MB.2 ბეტა ჰემოლიზური სტრეპტოკოკი გენიტალურ ნაცხში

სერიული ანალიზი: 65 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 65 ₾

HR.8.2   Gastrin Siemens-ის ფირმის სრულად ავტომატური იმუნოლოგიური ანალიზატორი Immulite 2000  გასტრინი-გასტროინტესტინალური ჰორმონი, რომელიც წარმოიქმნება კუჭის ანტრალური ნაწილის G-უჯრედებში. პასუხისმგებელია კუჭის წვენის მჟავის და პანკრეასის წვენის სეკრეციის სტიმულაციაზე....

სერიული ანალიზი: 140 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 140 ₾

 ინტერლეიკინი- 6 intelleukin 6(il-6) 

სერიული ანალიზი: 110 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 110 ₾

GE1.2  გენეტიკური სამმაგი ტესტი (ორსულებში  AFP,B HCG,Estriol ) Gen.Trypler test (in pregnans AFP,B HCG,Estriol ) 

სერიული ანალიზი: 180 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 180 ₾

GE 1.2   გენეტიკური ორმაგი ტესტი (ორსულებში B HCG, PAPP-A )   

სერიული ანალიზი: 35 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 35 ₾

EN32    ორსულობასთან ასოცირებული პლაზმის ცილა ,,ა"  PAPP-A