სერიული ანალიზი: 17 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 17 ₾

BL.13.7.2c. დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინი (LDL) SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    დაბალი  სიმკვრივის  ლიპოპროტეიდების  ქოლესტერინი  წარმოადგენს  ქოლესტერინის  ძირითად  სატრანსპორტო  ფორმას  და&nb...

სერიული ანალიზი: 18 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 18 ₾

ML.9.7. შარდმჟავა SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    შარდმჟავა წარმოადგენს პურინული ფუძეების ცვლის პროდუქტს, რომლებიც შედიან ნუკლეოპროტეიდების შემადგენლობაში. გამოიყოფა თირკმელებით. უჯრედგარე სითხეში გვხვდება ნატრიუმის მარილების სახით კონცენტრაციი...

სერიული ანალიზი: 14 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 14 ₾

BL.11.3 ქოლინესთერაზა SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   ქოლინესთერაზა მონაწილეობს იონების ტრანსპორტში სისხლის უჯრედებისა და ჩონჩხის კუნთების უჯრედების მემბრანის გავლით, გლუვი მუსკულატურისა და მიოკარდიუმის აღგზნებისა და შეკუმშვის რეგულაციაში. შრა...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.19.2 ამილაზა (სისხლში) SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 

სერიული ანალიზი: 13 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 13 ₾

BL.11.2.1. ასპარტატამინოტრანსფერაზა (AST) SIEMENS–ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   ასპარტატამინოტრანსფერაზა აკატალიზებს ამინოჯგუფების გადატანას ასპარაგინის მჟავიდან ალფა-კეტოგლუტარინის მჟავაზე, ფართოდაა გავრცელებული ქსოვილებში (გული, ღვიძლი, ჩონჩხის...

სერიული ანალიზი: 12 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 12 ₾

BL.7.10.4. ტრანსფერინის რკინით გაჯერების ინდექსი SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    ტრანსფერინის რკინით გაჯერების ინდექსი (გამოთვლითი სიდიდე) არის შრატისმიერი რკინის კონცენტრაციის შეფარდება ტრანსფერინის საერთო რკინის შეკავშირების უნართან, გ...

სერიული ანალიზი: 12 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 12 ₾

რკინის შეკავშირების უნარი SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP   შრატის  საერთო რკინის შეკავშირების უნარი არის ლაბორატორიული ტესტი, რომელიც იძლევა საშუალებას განისაზღვროს შრატის რკინით გაჯერების ხარისხი. განსაზღვრის მეთოდი: ფოტ...

სერიული ანალიზი: 14 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 14 ₾

სპილენძი SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX

სერიული ანალიზი: 17 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 17 ₾

BL.14.3. ქლორი SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    ქლორი (Cl) ძირითადი ანიონია უჯრედგარე სითხესა და კუჭის წვენში; იგი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს მჟავე-ტუტოვანი (პლაზმასა და ერითროციტებს შორის) და ოსმოსური წონასწორობის (სისხლსა და ქსოვილებს შო...

სერიული ანალიზი: 19 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 19 ₾

BL.13.2.1 ქოლესტერინი SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   ქოლესტერინი  წარმოადგენს  უჯრედული  მემბრანის  კომპონენტს,  სტეროიდული  ჰორმონების  და  ნაღვლის  მჟავების  წინამორბედს.  ჰიპერქოლე...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.13.7.2a. მაღალი სიმკვრივის ქოლესტერინი (HDL) SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    HDL  ახორციელებს  ქოლესტერინის  ტრანსპორტს  პერიფერიული  ორგანოების  უჯრედებიდან  ღვიძლში,  სადაც  ქოლესტერინი&nb...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.13.6. ტრიგლიცერიდები SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    ტრიგლიცერიდები  არის  გლიცერინისა  და  უმაღლესი  ცხიმოვანი  მჟავების რთული ეთერები. ტრიგლიცერიდები ორგანიზმში  ხვდებიან  საკვებთან  ერთა...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.9.3. კრეატინინი SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX     კრეატინინი წარმოადგენს კრეატინის დაშლის საბოლოო  პროდუქტს,  რომელიც თამაშობს  მნიშვნელოვან  როლს  კუნთოვანი  და  სხვა  ქსოვილების  ენერგეტიკ...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.9.1. შარდოვანა SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    შარდოვანა  წარმოადგენს  ორგანიზმში  ცილოვანი  ცვლის  საბოლოო  პროდუქტს.  ის  გამოიდევნება  ორგანიზმიდან  გორგლოვანი  ფილტრაციის ...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.10.1.3. პირდაპირი ბილირუბინი SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    პირდაპირი ბილირუბინი არის შენაერთი თავისუფალი ბილირუბინისა გლუკურონის მჟავასთან - ბილირუბინის გლუკურონიდი. პირდაპირი ბილირუბინი სინთეზირდება ღვიძლში, შემდგომ მისი ნაწილი...

სერიული ანალიზი: 14 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 14 ₾

BL.10.1.1. საერთო ბილირუბინი SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    საერთო ბილირუბინი არის ყვითელი ფერის ჰემოქრომული პიგმენტი, რომელიც წარმოიქმნება ჰემოგლობინის, მიოგლობინისა და ციტოქრომების დაშლის შედეგად ელენთისა და ღვიძლის რეტიკულოენდოთელიალუ...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.11.2.3. გამაგლუტამილტრანსფერაზა (GT) SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   გამა-გლუტამილტრანსპეპტიდაზა აკატალიზებს გამა-გლუტამილის ნაშთების გადატანას გამა-გლუტამილური პეპტიდიდან ამინომჟავაზე ან სხვა პეპტიდზე, ან სხვა სუბსტრატულ მოლეკულაზე. ფერმენტ...

სერიული ანალიზი: 13 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 13 ₾

BL.11.2.2. ალანინამინოტრანსფერაზა (ALT) SIEMENS–ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    ALT წარმოადგენს უჯრედშიდა ფერმენტს, რომელიც აკატალიზებს ამინოჯგუფების გადატანას ალანინიდან ალფა-კეტოგლუტარინის მჟავაზე. ფერმენტი გვხვდება ღვიძლში, გულისა და ჩონჩხის კუ...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.7.4. ალბუმინი SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   ალბუმინის შემცველობა სისხლის შრატში შეადგენს საერთო ცილის დაახლობით 60%-ს. სინთეზირდება ღვიძლში, განსაზღვრავენ პლაზმის ონკოზურ წნევას, მონაწილეობენ ბევრი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ტრანსპ...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.5.6. ტუტე ფოსფატაზა SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   ტუტე ფოსფატაზა აკატალიზებს ფოსფორმჟავისა და ორგანული ნაერთების რთული ეთერების ჰიდროლიზს. ტუტე ფოსფატაზის ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია აღინიშნება ძვლოვან ქსოვილში (ოსტეობლასტებში), ჰეპატოციტებ...

სერიული ანალიზი: 45 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 45 ₾

BL.7.10.5. ფერიტინი SIEMENS–ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი IMMULITE 2000XPi   ფერიტინი არის ორგანიზმში დეპონირებული რკინის გავრცელებული ფორმა. ფერიტინის თითოეული მოლეკულა შეიცავს 1000-დან 3000-მდე რკინის ატომს. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა ფერიტინისა განისაზღ...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.15.2. ფოსფორი SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    ფოსფორი აუცილებელია ძვლების წარმოქმნისთვის, უჯრედული ენერგეტიკული ცვლის შენარჩუნებისთვის; ფოსფორი შედის ფიზიოლოგიურად მნიშნელოვანი ფოსფოლიპიდური ნაერთების, ნუკლეინური მჟავებისა და ატფ-ის შ...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.14.5. რკინა SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    რკინა ახორციელებს თავის ბიოლოგიურ ფუნქციას სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების შემადგენლობაში. რკინა შედის ჰემოგლობინის, მიოგლობინის, ციტოქრომების, რკინის შემცველი ფერმენტების (კატალაზები, მიელოპერო...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.14.4. მაგნიუმი SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    ადამიანის ორგანიზმში მაგნიუმი არის მეოთხე ელემენტი რაოდენობის მიხედვით, ხოლო უჯრედში - კალიუმის შემდეგ მეორე ელემენტი. დაახლოებით 60% შედის ძვლოვან ქსოვილში, ხოლო მისი მარაგისა უმეტესი წილი უჯრე...

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL.14.1. ნატრიუმი SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX   ნატრიუმი არის უჯრედგარე სივრცის მთავარი კათიონი. ნატრიუმი ინარჩუნებს ოსმოსურ წნევას, pH-ის უჯრედის შიგნით და უჯრედგარე სივრცეში, გავლენას ახდენს ნერვული მოქმედების პროცესებზე, კუნთოვან და...

სერიული ანალიზი: 17 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 17 ₾

BL.14.2. კალიუმი SIEMENS-ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    კალიუმი (K) არის ძირითადი უჯრედშიდა კათიონი, რომელიც წარმოქმნის და ინარჩუნებს უჯრედის ელექტრულ მემბრანულ პოტენციალს, არეგულირებს უჯრედშიდა ოსმოსურ წნევას, ასტიმულირებს გლიკოლიზის ფერმენტების აქტი...

სერიული ანალიზი: 45 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 45 ₾

B-12 ვიტამინი   ვიტამინი B-12 წარმოადგენს წყალში ხსნად ვიტამინს, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სისხლის უჯრედების წარმოქმნასა და ჯანსაღი ნერვული სისტემის შენარჩუნებაში. ვიტამინი B-12-ის წყაროს წარმოადგენს ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, როგორებიცაა ხორცი, მოლუსკები, რძე, ყველ...

სერიული ანალიზი: 25 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 25 ₾

BL.11.1.1 ლაქტატდეჰიდროგენაზა (LDH) SIEMENS–ის ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX    ლაქტატდეფიდროგენაზა არის გლიკოლიზური ფერმენტი, რომელიც მონაწილეობს გლუკოზის წარმოქმნის საბოლოო ეტაპში. შექცევადად აკატალიზებს ლაქტატის დაჟანგვას  პიროყურძნისმჟა...

სერიული ანალიზი: 34 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 37 ₾

ფიბროზის ხარისხი  fib4

სერიული ანალიზი: 20 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 20 ₾

EN.5       ათეროგენობის ინდექსის განსაზღვრა სისხლში  Atherogenic  Index

სერიული ანალიზი: 10 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 10 ₾

UR.2.16.3  კრეატინკინაზის განსაზღვრა შარდში     

სერიული ანალიზი: 14 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 14 ₾

BL.9.1   შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში Urea  

სერიული ანალიზი: 20 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 20 ₾

BL.9   აზოტოვანი ნაერუქტების განსაზღვრა სისხლის შრატში  BUN(Blood Urea Nitrogen)

სერიული ანალიზი: 15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 15 ₾

BL9.7  შარდმჟავას განსაზღვრა სისხლის შრატში Uric Acid  

სერიული ანალიზი: 22 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 22 ₾

BL.7.10.4    ტრანსფერინის განსაზღვრა სისხლის შრატში  Transferin