სერიული ანალიზი: 47 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 47 ₾

IM.6.3. ანტინუკლეარული ანტისხეული IgG           

სერიული ანალიზი: 49 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 49 ₾

BL.5.8  ორსპირალიანი დნმ - მაღალსპეციფიური წითელი მგლურას მიმართ 

სერიული ანალიზი: 35 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 35 ₾

IM.4.1.1. ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ (Anti-Tg) SIEMENS-ის ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP    ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ - ეს არის ანტისხეულები ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონის წინამორბედის მიმართ. ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ ა...

სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾

დაავადებები: სისტემური ერითემული ლუპუსი (SLE), შარპის სინდრომი (MCTD), შოგრენის სინდრომი, მიოზიტი, მიოზიტთან ასოცირებული ფიბროზული ალვეოლიტი,სკლეროდერმა, კრესტის სინდრომი, პოლიმიოზიტ-სკლეროდერმის გადაფარვის სინდრომი, პოლიმიოზიტ-დერმატომიოზიტი, ნეონატალური ერითემული ლუპუსი  (NLE), კანის ქვემწვავ...

სერიული ანალიზი: 240 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 240 ₾

დაავადებები: სისტემური ერითემული ლუპუსი (SLE), შარპის სინდრომი (MCTD), შოგ რენის სინდრომი, მიოზიტი, მიოზიტთან ასოცირებული ფიბროზული ალვეოლიტი, სკლეროდერმა, ნეონატალური ერითემული ლუპუსი (NLE), კანის ქვემწვავე ერითემული ლუპუსი (SCLE), წამლით ინდუცირებული ლუპუსი, ლუპუს-ნეფრიტი, კანის ლუპუსი

სერიული ანალიზი: 140 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 140 ₾

დაავადებები: ვასკულიტები, მიკროსკოპული პოლიანგიტი, ჩარჯ-შტრაუსის სინდრომი, კვანძოვანი პოლიარტერიტი, გუდპასჩერის სინდრომი, წყლულოვანი კოლიტი, გლომერულონეფრიტი ასოცირებული გუდპასჩერის სინდრომთან, ვეგენერის გრანულომატოზი.

სერიული ანალიზი: 145 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 145 ₾

დაავადებები: ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი

სერიული ანალიზი: 120 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 120 ₾

დაავადებები: კრონის დაავადება

სერიული ანალიზი: 136 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 136 ₾

რძისადმი ინტოლერანტობა 

სერიული ანალიზი: 118 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 118 ₾

დაავადებები: ცელიაკის დაავადება

სერიული ანალიზი: 166 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 166 ₾

დაავადებები: სისტემური ერითემული ლუპუსი, წამლით ინდუცირებული ლუპუსი (DIL)

სერიული ანალიზი: 260 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 260 ₾

დაავადებები: სისტემური ერითემული ლუპუსი, შარპის სინდრომი, შოგრენის სინდრომი, ნეონატალური ერითემული ლუპუსი, კანის ქვემწვავე ერითემული ლუპუსი, სკლეროდერმა, CREST სინდრომი, პოლიმიოზიტ-სკლეროდერმას გადაფარვის სინდრომი, პოლიმიოზიტ-დერმატომიოტიზის გადაფარვის სინდრომი, დერმატომიოზიტი, სისტემური აუტოიმუნური...

სერიული ანალიზი: 114 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 114 ₾

დაავადებები: პირველადი ბილიარული ციროზი

სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾

IM.6.5.3 SSA (Ro60KD)- შოგრენის სინდრომ ასოცირებული ცილა Ro-ს (60 კდ წონის) მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾

IM.6.5.4 SSB (La) შოგრენის სინდრომ ასოცირებული ცილა La-ს მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾

IM.6.5 Sm-სპლაისოსომის მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾

IM.6.5.2 Sm/RNP-სპლაისოსომა/რიბონუკლეოპროტეინების მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾

IM.6.3.3 CENP A/B - ცენტრომერის ცილა A და B მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾

IM.6.5 Jo-1-ჰისტიდილ-ტ-რნმ სინთეტაზას მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾

IM.6.5.5 Scl-70-სკლეროდერმა ასოცირებული ცილა 70-ის მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾

IM.6.5 PM-Scl- პოლიმიოზიტ-სკლეროდერმა ასოცირებული ცილის მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾

IM.6.3 Ku-დნმ-დამოკიდებულ პროტეინკინაზას მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾

IM.6.7 PCNA -უჯრედის პროლიფერირებადი ბირთვული ანტიგენის მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 135 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 135 ₾

IM.6.3.1 Anti-dsDNA-ორჯაჭვიანი დნმ-ის მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 135 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 135 ₾

IM.6.3.2 Histones-ჰისტონების მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 135 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 135 ₾

IM.6.3 Nucleosomes-აუტოანტისხეულების განსაზღვრა ნუკლეოსომების მიმართ

სერიული ანალიზი: 135 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 135 ₾

IM.6.3 DFS70-ტრანსკრიფციის კოაქტივატორი ცილის მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 135 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 135 ₾

IM.6.3 DFS70-ტრანსკრიფციის კოაქტივატორი ცილის მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა

სერიული ანალიზი: 135 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 135 ₾

IM.6.3 DFS70-ტრანსკრიფციის კოაქტივატორი ცილის მიმართ აუტოანტისხეულების განსაზღვრა