ლაბორატორია

120
სერიული ანალიზი: 120 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: ASCCDIV-24 (IgG+IgA) მარკერები:Saccharomyces cerevisiae (Mannan) ₾
სერიული ანალიზი: 136 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 136 ₾
სერიული ანალიზი: 118 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 118 ₾
სერიული ანალიზი: 166 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 166 ₾
სერიული ანალიზი: 260 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 260 ₾
სერიული ანალიზი: 114 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 114 ₾
სერიული ანალიზი: 10 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 10 ₾
სერიული ანალიზი: 290 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 290 ₾
სერიული ანალიზი: 550 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 550 ₾