ლაბორატორია

სერიული ანალიზი: 0.15 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 0.15 ₾
სერიული ანალიზი: 0.17 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 0.17 ₾
სერიული ანალიზი: 74 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 74 ₾
სერიული ანალიზი: 165 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 165 ₾
სერიული ანალიზი: 238 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 238 ₾
სერიული ანალიზი: 240 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 240 ₾
სერიული ანალიზი: 140 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: 140 ₾
145
სერიული ანალიზი: 145 ₾ | ექსპრეს ანალიზი: APSGDIV-24 (IgG) მარკერები:Cardiolipin/B2-GPI Complex, B2-GPI ₾