ლინიკა „ენმედიცი“ ჩართულია ექიმთა დიპლომისშემდგომი მზადების პროცესში: თსსუ-ს აფილირებული დაწესებულება  სარეზიდენტო პროგრამაში „ენდოკრინოლოგია“ თსსუ-ს აფილირებული დაწესებულება  სარეზიდენტო პროგრამაში „ლაბორატორიული მედიცინა“ თსსუ-ს აფილირებული დ...