რეზიდენტურა

ლინიკა „ენმედიცი“ ჩართულია ექიმთა დიპლომისშემდგომი მზადების პროცესში:

 • თსსუ-ს აფილირებული დაწესებულება  სარეზიდენტო პროგრამაში „ენდოკრინოლოგია“
 • თსსუ-ს აფილირებული დაწესებულება  სარეზიდენტო პროგრამაში „ლაბორატორიული მედიცინა“
 • თსსუ-ს აფილირებული დაწესებულება  სარეზიდენტო პროგრამაში „პათოლოგიური ანატომია - კლინიკური პათოლოგია“

 

სარეზიდენტო პროგრამა „ენდოკრინოლოგია“ - კლინიკური მოდულები:

 • 2.1. ენდოკრინოლოგიის თეორიული საფუძვლები და ენდოკრინულ ჯირკვალთა გამოკვლევის მეთოდები კლინიკაში - 2 თვე
 • 2.2. ჰიპოთალამუს-ჰიპოფიზის კომპლექსის ავადმყოფობანი - 2 თვე
 • 2.3. ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობანი - 3 თვე
 • 2.5. შაქრიანი დიაბეტი და მეტაბოლური სინდრომი (ნაწილი I) - 3 თვე
 • 3.1. (2.5.) შაქრიანი დიაბეტი და მეტაბოლური სინდრომი (ნაწილი II) - 2.5 თვე
 • 3.4. თირკმელზედა ჯირკვლების ავადმყოფობანი - 2 თვე
 • 3.5. რეპროდუქციული სისტემის პათოლოგიის ენდოკრინოლოგიური ასპექტები - 2 თვე
 • 3.6. ეპიფიზისა და თიმუსის პათოლოგიის ენდოკრინოლოგიური ასპექტები - 1 თვე
 • 3.7. ენდოკრინული სისტემის მრავლობითი დაზიანებით მიმდინარე დარღვევები - 1 თვე
 • 3.8. კალციუმის მეტაბოლიზმისა და ძვლოვანი სისტემის პათოლოგიის ენდოკრინოლოგიური ასპექტები - 1 თვე

 

სარეზიდენტო პროგრამა "ლაბორატორიული მედიცინა" - კლინიკური მოდულები: 

 • 1.1. ”ჰემატოლოგიური გამოკვლევები”
 • 1.2. ”ზოგადკლინიკური გამოკვლევები”
 • 1.4. ”იმუნოლოგიური გამოკვლევები”
 • 1.6. ”ჰემოსტაზიოლოგიური გამოკვლევები”
 • 2.1. ”კლინიკური ბიოქიმია”
 • 2.4. ”ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა მედიცინის სხვადასხვა განხრაში - დამოუკიდებებლი მუშაობა”

 

სარეზიდენტო პროგრამა „პათოლოგიური ანატომია - კლინიკური პათოლოგია“ - კლინიკური მოდულები: 

 • 1.5.„მოლეკულური პათოლოგია“
 • 1.6. „პათოციტოლოგიური დიგნოსტიკა“
 • 2.5. „თავისა და კისრის მიდამოს პათოლოგია“