კლინიკა „ენმედიცი“ ჩართულია ექიმთა დიპლომისშემდგომი მზადების პროცესში: უმცროსი ექიმების რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომი განათლება (პროფესიულ მზადებაში) სარეზიდენტო პროგრამა „ენდოკრინოლოგია“ მოდულები (ახალი პროგრამა): 2.1. ენდოკრინოლოგიის თეორიული საფუძვლ...