სასწავლო ცენტრი

კლინიკა „ენმედიცი“ ჩართულია ექიმთა დიპლომისშემდგომი მზადების პროცესში:

თსსუ-ს აფილირებული დაწესებულება  სარეზიდენტო პროგრამაში „ენდოკრინოლოგია“

თსსუ-ს აფილირებული დაწესებულება  სარეზიდენტო პროგრამაში „ლაბორატორიული მედიცინა“

თსსუ-ს აფილირებული დაწესებულება  სარეზიდენტო პროგრამაში „პათოლოგიური ანატომია - კლინიკური პათოლოგია“

უმცროსი ექიმების რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომი განათლება (პროფესიულ მზადებაში) სარეზიდენტო პროგრამა „ენდოკრინოლოგია“