პროგრამის მიზანია, შაქრიანი (ინსულინმომხმარებელი, არაინსულინმომხმარებელი) და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება, შესაძლო გართულებების თავიდან აცილება და საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.   პროგრამა მოიცავს: ენდოკრინოლოგის კო...

  სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ 25 -დან  70 წლის ჩათვლით, თბილისში რეგისტრირებულ ქალებს, მათ შორის დევნილებს და იძულებით გადაადგილებულ პირებს.   სკრინინგის პროგრამა უზრუნველყოფს: ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით გამოკვლევას; ფარისებ...

  სკრინინგი ხორციელდება,  ქ.თბილისი მერიის სამედიცინო პროგრამის ფარგლებში. პროგრამაში ჩართვა შუეძლიათ პირებს რომელთა იურიდიული მისამართია თბილისში და დევნილებს იურიდიული მისამართით ასევე თბილისში. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგში მონაწილეობა შეუძლიათ 25-60 წლის ქალებს &nb...

    სკრინინგი ხორციელდება, ქ.თბილისი მერიის სამედიცინო პროგრამის ფარგლებში. პროგრამაში ჩართვა შუეძლიათ პირებს რომელთა იურიდიული მისამართია თბილისში და დევნილებს იურიდიული მისამართით ასევე თბილისში. სკრინინგში მონაწილეობა შეუძლიათ 50 - 70 წლის პაციენტებს   კვლევა მოიცავ...

სკრინინგი ხორციელდება, ქ.თბილისი მერიის სამედიცინო პროგრამის ფარგლებში.   პროგრამაში ჩართვა შუეძლიათ პირებს რომელთა იურიდიული მისამართია თბილისში და დევნილებს იურიდიული მისამართით ასევე თბილისში. სკრინინგში მონაწილეობა შეუძლიათ 50 - 70 წლის პაციენტებს კვლევა მოიცავს:  ...