პროგრამები. დაზღვევა

ენმედიცი  ჩართულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში:

• დიაბეტის მართვა

• საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიური ამბულატორიული პროგრამა (ვაკის ფილიალი)

• საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიური ქირურგიული პროგრამა (სათაო კლინიკა)

• C ჰეპაპიტის სახელმწიფო პროგრამა.

 

კლინიკა წარმოადგენს სადაზღვევო კომპანიების პროვაიდერ სამედიცინო დაწესებულებას: არდი, ალფა; ჯი პი აი ; პსპ;  უნისონი პრაიმი; ქართუ; ირაო; გოლობალ ბენეფიტს ჯორგია; აისი გრუპი;