ხათუნა თაბაგარი

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: ოჯახის ექიმი