ანა ჯინჯიხაძე

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: გინეკოლოგია რეპროდუქტოლოგია


განათლება

  • 2012 -  სპეციალიზაციამეან–გინეკოლოგიაში(სახელმწიფო სერთიფიკატი)
  • 2002 -  სპეციალიზაციარეპროდუქტოლოგიაში(სახელმწიფო სერთიფიკატი)
  • 1996–1999 მიზნობრივიასპირანტურა„ენდოკრინოლოგიაში“, ი.ჟორდანიასსახელობისადამიანისრეპროდუქციისსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტი
  • 1988–1991ინტერნატურაქალაქის№1საავადმყოფო(ენდოკრინოლოგიური განყოფილება)
  • 1982–1988 თბილისისსახელმწიფოსამედიცინოუნივერსიტეტისსამკურნალო ფაკულტეტი.

სამეცნიერო-პედაგოგიურიმოღვაწეობა

  • 2006 - მედიცინისაკადემიურიდოქტორისხარისხი
  • 2002 - მედიცინისმეცნიერებათაკანდიდატისხარისხი
  • 15 სამეცნიერონაშრომისავტორი

სამეცნიერო ინტერესთა სფერო

  • რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, კლინიკურიდაეპიდემიოლოგიურიკვლევებირეპროდუქციულიჯანმრთელობისსფეროში

ენები

ქართული, რუსული, ინგლისური