გრიგოლ ახვლედიანი

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: გინეკოლოგია ქირურგია