მანანა შელია

ფილიალი: სათაო ოფისი

მიმართულებები: ნევროლოგია