ეკატერინი ჩუბინიძე

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ნევროლოგია


განათლება

1993-2000წ - თსსუ პედიატრიული ფაკულტეტი,

06.09.2000 - მიენიჭა სერტიფიკატი სპეციალობაში-ზოგადი პროფილის ექიმი-პედიატრი

27.11.2004 - გამოცდა სპეციალობაში-ბავშვთა ნევროლოგია, მიენიჭა ბავშვთა ნევროლოგის წოდება

გამოცდილება

29.01.2001-29.08.2001 - თსუ ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა, ნევროლოგიის კათედრა. უმცროსი ექიმი

2001წ - სასწავლო ციკლი პროგრამით - ბავშვთა ნევროპათოლოგიის აქტუალური საკითხები(დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია)

შიდა ქართლში, (ქურთა) უმცროსი ექიმი (ბავშვთა  ნევროლოგი).

2004 წ - დან დღემდე -   ავლაბრის სამკურნალო-პროფილაქტიკურ ცენტრი  – ბავშვთა ნევროლოგი.

2010 წ.- სამკ.პროფ. ცენტრი  ჯანმრთელობა- ბავშვთა ნევროლოგი 6თვე .

2018 წლიდან-ჯანმრთელობის სახლი - ბავშვთა ნევროლოგი 8 თვე

2014 წ-დან დღემდე - სამედიცინო ცენტრი მედისონი- ბავშვთა ნევროლოგი.