თამარ გუგეშაშვილი

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: კარდიოლოგია