მარიკა კარანაძე

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია