მარიამ ასათიანი

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია


განათლება

 • 2003 - 2009 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო         უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, სპეციალობა: სამკურნალო საქმე (ბაკალავრი).ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო         უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, სპეციალობა: სამკურნალო საქმე (ბაკალავრი).ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო         უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, სპეციალობა: სამკურნალო საქმე (ბაკალავრი).
 • 2009 - ერთიანი დილპომის შემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდა.

 • 2010 - 2013 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი. სპეციალობის მაძიებელი, სარეზიდენტო პროგრამით - ენდოკრინოლოგია.
 •  2013 - სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდა.

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 2013 - დღემდე  აკად. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიცი” -  ექიმი-ენდოკრინოლოგი
 • 2018 -დან -  ევროპის ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი
   

 

სერტიფიკატები

 • 2013 - სახელმწიფო სერტიფიკატი - სპეციალობა ენდოკრინოლოგია
 • 2014 - 2015 EASD Postgraduate Training Courses on Clinical Diabetes and its Complications
 • 2015 - სამუშაო შეხვედრა თემაზე „ტუბერკულოზის გამოვლენა და მართვა პოლიპროფილური სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში“
 • 2015 -  Diabetus mellitus - Masterclass
 • 2016 - EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications.
 • 2016 - EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its complications,
 • 2016 - European Thyroid Association Grand course (ETA)
 • 2016 - EASD DF workshop I&K -Certificate of active participation,
 • 2016 - Certificate of completion-a cycle of 4 webinars of the Web Academy of Diabetology
 • 2016 - 18th Congress of European Society for Sexual Medicine,
 • 2017 - 3rdCVOT Summit of the D&CVD EASD Study Group.
 • 2017 -  2nd EASD Postgraduate Course On Clinical Diabetes And Its Complications.
 • 2017- 5th European Young Endocrine Scientists (EYES) meeting.
 • 2017- 7th Postgraduate Training Course “Clinical Endocrinology”-Oral presentation.
 • 2017- 19th Congress of European Society for Sexual Medicine.
 • 2018 - ESMO Preceptorship on Head and Neck Cancer. ციურიხი, შვეიცარია.
 • 2018 - EASD Third Postgraduate Course. თბილისი, საქართველო

   

 

ენები

    ქართული, რუსული, ინგლისური