თამარ კუპრეიშვილი

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია


განათლება

 • 1994 - 2001 თბილისის სამედიცინო აკადემია
 • 2003 - 2006 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - ასპირანტურა
 • 2009 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 2003 - 2006 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიის მიმართულება - ასპირანტი
 • 2012 - 2013 საკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი ''ევრომედი'' - ექიმი-ენდოკრინოლოგი
 • 2012 - 2013 გინეკოლოგიური კლინიკა ''გინამედი'' - ექიმი-ენდოკრინოლოგი
 • 2013 - დღემდე  აკად. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიცი”- ექიმი ენდოკრინოლოგი

 

პუბლიკაცია

 • Выявление роли оксида азота в патогенезе гипотиреоза в эксперименте. Georgian Medical News N11 (140) 2006
 • Редокс-статус организма при гипотиреозее и его коррекция. რენტგენოლოგიის და რადიოლოგიის მაცნე N4 (26)) 2006
 • Коррекция показателей окислительного метаболизма тканей крыс при тиреоидэктомии. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა N8 (33) 2006

 

სერტიფიკატები

 • 2003 - სახელმწიფო სერტიფიკატი - სპეციალობა ზოგადი პროფილის მკურნალი ექიმი
 • 2007 - სახელმწიფო სერტიფიკატი - სპეციალობა ენდოკრინოლოგია
 • 2008 - ადამიანური რესურსების მართვა
 • 2008 - პროექტის ციკლის მართვა
 • 2010 - ჯანმრთელობის დაზღვევის ადმინისტრირება და მართული სამედიცინო მომსახურების ელემენტი
 • 2014 - სამუშაო შეხვედრა თემაზე „ტუბერკულოზის გამოვლენა და მართვა პოლიპროფილური სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში“
 • 2015 - Diabetes Mellitus - Masterclass
 • 2016 – EASD Postgraduate Training Courses on Diabetes and its Complications

 

ენები

    ქართული, რუსული, გერმანული, ინგლისური