დემეტრე ბესელია

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: ოტო რინოლარინგოლოგია