გელა გორგილაძე

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: ქირურგია