მაკა გელაშვილი

ფილიალი: დიღმის ფილიალი

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია