თამარ კოპაძე

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ნევროლოგია