სალომე ფანჩვიძე

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია