თამარ სარალიძე

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ოჯახის ექიმი