ლაშა უშვერიძე

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: რევმატოლოგია