მილენა ნონიაშვილი

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ოფთალმოლოგია


მილენა ნონიაშვილი - ექიმი - ოფთალმოლოგი

𝟐𝟎𝟏𝟖 წლიდან - დღემდე - კლინიკა ენმედიცი - ექიმი ოფთალმოლოგი.


განათლება: 

 • 𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟐𝟎𝟐𝟑 წწ - Research Fellowship (ისრაელი, იერუსალიმი, ჰადასას სამედიცინო ცენტრი);
 • 𝟐𝟎𝟏𝟗- 𝟐𝟎𝟐𝟎 წწ - Glaukoma Obzervership (ისრაელი, თელავივი, სოუკარის სამედიცინო ცენტრი);
 • 𝟐𝟎𝟏𝟖- 𝟐𝟎𝟏𝟗 წწ - Medical Ritina Observership (ისრაელი, თელავივი, იხილოვის სამედიცინო ცენტი);
 • 𝟐𝟎𝟏𝟓 წელი - Madical Retina fellowship გერმანია, ბონის უნივერსიტეტის თვალის დეპარტამენტი;
 • 𝟐𝟎𝟏𝟑 წელი - Retina-Vitreous observership - გერმანია, ბონის უნივერსიტეტის თვალის დეპარტამენტი;
 • 𝟐𝟎𝟏𝟑 წელი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს სახელმწიფო სერთოფიკატი, ოფთალმოლოგიაში;
 • 𝟐𝟎𝟎𝟖-𝟐𝟎𝟏𝟐 წწ - დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი;
 • 𝟐𝟎𝟎𝟖 წელი - დიპლომირებული მედიკოსის დიპლომი, თსსუ N 000799;
 • 𝟐𝟎𝟎𝟐-𝟐𝟎𝟎𝟖 წწ - თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი.

ტრენინგები და სემინარები: 

 • 𝟐𝟎𝟏𝟕 -𝟐𝟎𝟏𝟗 წწ - ბადურას სპეციალისტთა ევროპული საზოგადოების EURETINA Congress
 • 𝟐𝟎𝟏𝟕 წელი - FLOREtina - Retina Meeting, იტალია, ფლორენცია
 • 𝟐𝟎𝟏𝟔 წელი - საქართველოს ოფთალმოლოგიური საზოგადოება (GOE) და ევროპიური ოფთალმოლოგთა საზოგადოება (SOE) მეორე საერთაშორისო კონფერენცია
 • 𝟐𝟎𝟏𝟓 წელი - სემინარი OCT-workshop Bonn, (გერმანია)
 • 𝟐𝟎𝟏𝟒 წელი - ქართული ოფთალმოლოგიური საზოგადოება (GOE) და ევროპის ოფთალმოლოგიური საზოგადოება (SOE) პირველი საერთაშორისო კონფერენცია,
 • 𝟐𝟎𝟏𝟑 წელი - ბადურას დაავადებები (ბონი, გერმანია);
 • 𝟐𝟎𝟏𝟑 წელი - BSOS- ის მე -11 კონგრესი და პირველი ESCRS აკადემიის ერთობლივი შეხვედრა;
 • 𝟐𝟎𝟏𝟎 - 𝟐𝟎𝟏𝟐 წლები - თბილისის საერთაშორისო ოფთალმოლოგიური კონფერენცია,
 • 𝟐𝟎𝟏𝟎 წელი - დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის ასოციაცია. თბილისი-
 • 𝟐𝟎𝟎𝟗 წელი - შავი ზღვის ოფთალმოლოგიური საზოგადოების VII საერთაშორისო კონგრესი;
 • 𝟐𝟎𝟎𝟖 წელი - (პროფ. Ingrid Kreissig ) რეტინალური ქირურგიის კურსი.