ელისო ბურნაძე

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: მორფოლოგია


განათლება:

1998 - 2003 წლები - თბილისის ულხან-საბას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2003-დღემდე -  ვ. ივერიელის სახელობის, ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია. დიეტოლოგიის ცენტრი "Enmedic"

2019 - 2021 წელი - დელტამედ ჯორჯია

სერტიფიკატები:

2012 წელი - Basic histopatology ApSp Traning;

2012 წელი - Coverslipper ApSp traning;

2012 წელი - PT link ApSp Traning, Basic level;

2019 წელი - Application Traning Tissue - Tek VIP6 AL

2019 წელი - Appocation Traning Tissu - Tek Prisma plus