ნინო თედორაძე

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია


განათლება

2005 - 2011 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - მედიცინის
ფაკულტეტი

1.02.2012 -2.02.2015 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი -
რეზიდენტურა ენდოკრინოლოგიაში

სამუშაო გამოცდილება

2020 - დღემდე -  „კავკასიის მედიცინის ცენტრი’’ - ექიმი ენდორკინოლოგი
2018 - დღემდე  „ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკა’’ -ექიმი ენდოკრინოლოგი
2015 - დღემდე  აკად. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-
დიეტოლოგიის ცენტრი „ენდმედიცი“ - ექიმი-ენდოკრინოლოგი
1.09.2019- 1.07.2020წ.  დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი - ექიმი
ენდორკინოლოგი
1.09.2018 – 1.09.2020 საქართველოს ენდორკინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის
ასოციაცია - აღმასრულებელი საბჭოს წევრი
2016 – 2018წ აკად. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-
დიეტოლოგიის ცენტრი „ენდმედიცი“ – C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო
პროგრამის კოორდინატორი
2013 - 2015 დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი - სპეციალობის მაძიებელი
ენდოკრინოლოგიაში

სერთიფიკატები
EASD Magyar Imre Clinical Postgraduate Course. Budapest, Hungary, 2014
Workshop on Detection and Management of Tuberculosis in Multiprofile Medical Service
Provider Institutions. Tbilisi, Georgia, 2014
Diabetes Mellitus – Masterclass Tbilisi Georgia 2015
EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications. Prague, Czech
Republic, 2015
EASO-OMFT Teaching Course: An Update on Management of Adult Obesity. Tbilisi,
Georgia, 2016
European Thyroid Association Grand Course. Tbilisi, Georgia, 2016
6 th EASD N.C. Paulescu Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications.
Bucharest, Romania, 2016
DESG- EASD Diabetes Education Study Group; WEB  ACADEMY OF DIABETOLOGY - 
Certificate of completion  on a cycle of 4 webinars of web academy  of diabetology in 2015-2106
Tbilisi , Georgia
Management of Dyslipidemia and Prevention of Cardiovascular Disease – Participant in
the Open Medical Institute Satellite Symposium , under the auspices of International
Atherosclerosis Society and The American Austrian Foundation - 19-30 october  2017, Tbilisi ,
Georgia
Georgian Association of  Clinical Endocrinologists  - Participated in international
conference : Papillary Thyroid Carcinoma: Diagnostic and treatment Algorithm - 8.02.2018 
Tbilisi Georgia;

EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes – Certificate of Attendance – Tbilisi,
Georgia  10-12 May, 2018
Management of Dyslipidemia and Prevention of Cardiovascular Disease- - Certificate  of
Appreciation  in  recognition of her service and participation in edition of translated AACE 2017
guideline -  02.04.2018 Tbilisi Georgia; 
Management of Dyslipidemia and Prevention of Cardiovascular Disease-  Certificate of
Attendance -  02.04.2018 Tbilisi Georgia;
Georgian Association of  Clinical Endocrinologists - Certificate  of attendance in
postgraduate Course “Clinical Update in Endocrinology “ – 5-6 October 2018 Tbilisi, Georgia;
International Workshop on Vitamin D- Certificate  of Appreciation  in translation and Edition of
Endocrine Society 2012 Vitamin D guideline and IOM 2011 Vitamin D report 24.11.2018 Tbilisi
Georgia;
International Workshop on Vitamin D- Certificate of Attendance -
24.11.2018 Tbilisi Georgia; 
National Institute of Endocrinology – Modern Aspects of Treatment of Diabetes Mellitus Type
2
Thyroid Meeting - Certificate of Attendance 2 march.2019 Tbilisi, Georgia
International Conference on Geriatric Endocrinology - Certificate of  Appreciation in
recognition of her contribution in translating and editing the recent reviews for Collection of
articles on management of Endocrine Conditions in Elderly  25-26 May 2019 Tbilisi Georgia
42 nd - Annual Meeting of the European Thyroid Association - Certificate of Attendance , has
been accredited for a maximum of 24 European CME credits. 07.09.2019-10.09.2019 Budapest,
Hungary
ETA – Cancer Group Symposium on Thyroid Nodule-   Certificate of Attendance , which took
place on  42 nd - Annual Meeting of the European Thyroid Association  7.09.2019  Budapest,
Hungary
Masterclass in Thyroidology. Clinical case oral presentation. Tbilisi, Georgia, 2019 
International Satellite Symposium in Lipidology. Tbilisi, Georgia, 2019
SIMBA adrenal - - Session organized by Institute of Metabolism and System Research,
University of Birmingham  - Certificate of participation – 17 May 2020
 

პუბლიკაციები

ვოლფრამის სინდრომის მართვა - კლინიკური გაიდლაინი
o 2014 წლის ვოლფრამის სინდრომის კლინიკური მართვის გაიდლაინის
მთარგმნელი და რედაქტორი. 2020
სტატიების კრებული ლიპიდოლოგიაში.
o მთარგმნელი და რედაქტორი , 2019
ამიოდარონთან ასოცირებული თირეოიდული დისფუნქციის მართვის გაიდლაინი
o მთარგმნელი და  რედაქტორი ევროპის თირეოიდული ასოციაციის (ETA)
გაიდლაინი  2018

ენდოკრინული პათოლოგიების მართვა ასაკოვან პაციენტებში (სტატიების
კრებული)
o მთარგმნელი და  რედაქტორი , 2019
გრეივსის ორბიტოპათიის მართვის გაიდლაინი

o მთარგმნელი და რედაქტორი - 2016 წლის ევროპის თირეოიდული
ასოციაციისა და გრეივსის ორბიტოპათიის ევროპული ჯგუფის გაიდლაინი
გრეივსის ორბიტოპათიის მართვის შესახებ . ETA 2016

გრეივსის ჰიპერთირეოზის მართვის გაიდლაინი -
o მთარგმნელი და რედაქტორი 2018 წლის ევროპის თირეოიდული
ასოციაციის გაიდლაინი გრეივსის დავადების მართვის შესახებ  ETA 2018 

D ვიტამინის დეფიციტის შეფასება მკურნალობა და პრევენცია  -
o მთარგმნელი და რედაქტორი- ენდოკრინული საზოგადოების 2011 წლის
გაიდლაინის  Endocrine Society 2011; IOM 2011 Vitamin D review. 2018

სხვა საქმიანობა
საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიპიდოლოგიაში. 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თბილისი, საქართველო, 2019

მასტერკლასი თირეოიდოლოგიაში. 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თბილისი, საქართველო, 2019
საერთაშორისო კონფერენცია გერიატრიულ ენდოკრინოლოგიაში. 
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თბილისი, საქართველო, 2019

D ვიტამინის საერთაშორისო ვორქშოპი

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თბილისი, საქართველო, 2018
 

ორგანიზაციების წევრობა

ევროპის ენდოკრინოლოგითა ასოციაცია (ESE)
ESE -ის ახალგაზრდა ენდოკრინოლოგები და მეცნიერები (EYES)
ევროპის თირეოდოლოგთა ასოციაცია  (ETA)
საქრათველოს ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ასოციაცია (GAEM) 
საქართველოს კლინიცისტ ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია (GACE) 
 

ენები
ქართული, რუსული, ინგლისური