ხათუნა ციცქარავა

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: გასტროენტეროლოგია