ია კახიძერე

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: რევმატოლოგია