თამთა ბოდოკია

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: კარდიოლოგია